مفاهیم موثر در کسب و کار


research-img

راهکار سازمان های عمرانی و شرکت های پیمانکاری

راهكار سازمان هاي عمراني و شرکت های پیمانکاری مبتني بر مجموعه سيستم ها و روش هايي است كه كليه فعاليت هاي اصلي و لجستيكي حوزه هاي عملياتي و اطلاعاتي آنها را پوشش مي دهد.

 • خدمات مشاوره
 • استقرار پايگاه داده
 • ابزارهاي حوزه مديريت
 • فرآيند مدار سازي سازمان RayBPMS
 • سيستم هاي منجر به قيمت تمام شده
 • نرم افزارهاي پيشنهادي به سازمان ها
research-img

راهکار توليد ماشين آلات، ابزارآلات و قطعات صنعتی

راهكار تخصصی مبتنی بر فناوری اطلاعات در واحدهای تولیدی و صنعتی، مجموعه سیستم ها و روش هایی است كه كلیه فعالیت های اصلی، لجستیكی و امور مشتریان حوزه های درون و برون سازمانی آنها را پوشش می دهد. هم چنین با ایجاد امکان بهره برداری مرحله ای و تکمیلی از دستاوردهای خود، سازمان را به سوی استقرار نظام فرآیندی با حداکثر انعطاف پذیری در مقابل تغییرات به پیش می برد و در نهایت امکان مدیریت مؤثر بر مبنای اطلاعات را فراهم می سازد.

 • خدمات مشاوره
 • استقرار پايگاه داده
 • ابزارهاي حوزه مديريت
 • فرآيند مدار سازي سازمان RayBPMS
 • سيستم هاي منجر به قيمت تمام شده
 • نرم افزارهاي پيشنهادي به سازمان ها
research-img

شهرداری ها و سازمانهای تابعه

مراحل انجام فعالیت‌ها برای استقرار سیستم‌های یکپارچه در حوزه‌های مالی، اداری و درآمد با هدف محاسبه بهای تمام شده فعالیت‌ها و پروژه‌ها و پایه‌ریزی نظام بودجه‌ریزی عملیاتی از یک‌سو و تعامل با سیستم‌های شهرسازی و نوسازی از سوی دیگر به شرح زیر است:

 • خدمات مشاوره
 • استقرار پايگاه داده
 • ابزارهاي حوزه مديريت
 • فرآيند مدار سازي سازمان RayBPMS
 • سيستم هاي منجر به قيمت تمام شده
 • نرم افزارهاي پيشنهادي به سازمان ها

همین حالا پروژه خود را با ما شروع کنید

ما بهترین خدمات را برای شما ارائه می دهیم.

ثبت سفارش تماس با ما